Omgeving

Privacybeleid

Meer over gegevensbescherming

Meer informatie over gegevensbescherming op wogibtswas.de vind je in onze FAQ's.

Bescherming van gegevens

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus.

Gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld en "verwerkt" in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming, vanaf 25.05.2018 in het bijzonder in overeenstemming met de Europese Verordening Gegevensbescherming (hierna: DSGVO) evenals de landspecifieke bepalingen inzake gegevensbescherming. "Verwerking": elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

Onder "persoonsgegevens" wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht op het internet (bijv. communicatie via e-mail) hiaten in de beveiliging kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Cookies

Sommige internetpagina's maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en bewaard door uw browser. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken en om onze aanbiedingen en diensten op de markt te brengen.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde "sessiecookies". Deze worden na afloop van uw bezoek automatisch verwijderd. Daarnaast gebruiken we op onze site zogenaamde "permanente cookies", die uiterlijk na 24 maanden automatisch worden verwijderd. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek en om informatie op te slaan over uw laatste bezoek (bijvoorbeeld uw voorkeurstaal of andere instellingen) en om statistische gegevens te verzamelen. Gebruikersprofielen worden niet aangemaakt door de cookies die wij plaatsen.

Het gebruik van de hierboven beschreven cookies vindt plaats vanaf 25.05.2018 op basis van artikel 6, lid 1, onder f) DSGVO. Ons legitieme belang bij het gebruik van deze cookie is om onze klanten en de gebruikers van onze website in staat te stellen onze website effectiever te gebruiken en om onze website te analyseren en te verbeteren.

Cookies kunnen ook worden ingesteld door tools (programma's) van derden die we op onze website gebruiken. We zullen u informeren over het gebruik, de functionaliteit en verdere details van de respectieve tools van derden in het kader van dit privacybeleid.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn. Informatie over hoe u uw browserinstellingen kunt configureren, vindt u in de helpfunctie van uw desbetreffende internetbrowser.

Server logbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

  • browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • verwijzende URL
  • Hostnaam van de computer die toegang heeft
  • Tijdstip van het serververzoek

Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan specifieke personen. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. We behouden ons het recht voor om deze gegevens achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn van illegaal gebruik.

Deze gegevens worden verwerkt om het gebruik van de door u bezochte internetpagina's mogelijk te maken, voor statistische doeleinden, om ons internetaanbod te verbeteren en voor beveiliging tegen onwettige cyberaanvallen, alsmede om juridische claims uit te oefenen, te doen gelden of te verdedigen. Uw gegevens worden slechts zo lang opgeslagen als nodig is om eventuele rechtsvorderingen uit te oefenen, geldend te maken of te verdedigen en om ons te verdedigen tegen mogelijke cyberaanvallen en om rechtshandhavingsinstanties te voorzien van de informatie die nodig is voor vervolging.

Vanaf 25.05.2018 heeft deze hierboven beschreven gegevensverwerking haar rechtsgrondslag in artikel 6, lid 1, onder b) DSGVO voor het uitvoeren van noodzakelijke precontractuele maatregelen die op uw verzoek plaatsvinden om u in staat te stellen de door u bezochte internetpagina's te gebruiken. Voor zover de bovenstaande gegevens worden verwerkt voor de beveiliging tegen onrechtmatige cyberaanvallen of om rechtsvorderingen uit te oefenen, geldend te maken of te verdedigen, gebeurt dit op de rechtsgrondslag van artikel 6, lid 1, onder f) van het DSGVO vanaf 25.05.2018. Ons gerechtvaardigd belang voor deze gegevensverwerking ligt in de evaluatie van de gegevens om ons internetaanbod te verbeteren, om juridische claims uit te oefenen, te doen gelden of te verdedigen, indien nodig, en om onze systemen te beschermen tegen onwettige cyberaanvallen. Voor zover wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens door te geven, bijvoorbeeld aan wetshandhavingsinstanties, om strafrechtelijke vervolging mogelijk te maken, gebeurt dit vanaf 25.05.2018 op de rechtsgrondslag van artikel 6, lid 1, onder c) DSGVO.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, door ons opgeslagen voor de verwerking van de vraag en in het geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming of een wettelijke verplichting.

Vanaf 25.05.2018 heeft deze hierboven beschreven gegevensverwerking haar rechtsgrondslag in artikel 6, lid 1, onder b) DSGVO voor de uitvoering van noodzakelijke precontractuele maatregelen, die op uw verzoek plaatsvinden. Een overdracht van uw gegevens vanwege een wettelijke verplichting vindt plaats vanaf 25.05.2018 op de rechtsgrondslag van artikel 6, lid 1, onder c) DSGVO.Privacybeleid voor het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS.
Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Browserplugin
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat Google gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en dat Google deze gegevens verwerkt door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen gegevensverzameling
U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er zal een opt-out-cookie worden ingesteld, waardoor het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website wordt voorkomen:

Google Analytics uitschakelen
(de opt-out werkt alleen in de browser en alleen voor dit domein).

Gegevensverwerking bij bestellingen
We hebben een contract voor de verwerking van ordergegevens afgesloten met Google en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

IP-anonimisering
Wij gebruiken de functie "Activering van IP-anonimisering" op deze website. Dit betekent echter dat uw IP-adres vooraf door Google wordt ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Wettelijke basis
Het hierboven beschreven gebruik van Google Analytics wordt vanaf 25.05.2018 uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd belang en dus op de rechtsgrondslag van artikel 6, lid 1, onder f) DSGVO. Ons gerechtvaardigd belang bij het gebruik van Google Analytics is om onze websites zo optimaal mogelijk in te richten en zo aantrekkelijk te maken voor onze bezoekers en om onze producten en diensten aan de man te brengen.

Privacybeleid voor het gebruik van Facebook-plugins (Like-button)

Plugins van het sociale netwerk Facebook, provider Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS, zijn op onze pagina's geïntegreerd. U herkent de Facebook-plugins aan het Facebook-logo of de "Like-button" ("Vind ik leuk") op onze site. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/

Wanneer u onze pagina's bezoekt, wordt er via de plug-in een rechtstreekse verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook ontvangt daardoor de informatie dat u onze site met uw IP-adres hebt bezocht. Als u op de Facebook "Like"-knop klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Facebook-profiel. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Zie voor meer informatie het privacybeleid van Facebook op http://de-de.facebook.com/policy.php. Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze pagina's kan koppelen aan uw Facebook-gebruikersaccount, log dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount en/of schakel het gebruik van JavaScript in uw browser uit. Informatie over hoe u uw browserinstellingen kunt configureren, vindt u in de helpfunctie van uw respectieve internetbrowser. Het hierboven beschreven gebruik van Facebook-plugins wordt vanaf 25.05.2018 uitgevoerd op basis van ons legitieme belang en dus op de rechtsgrondslag van artikel 6, lid 1, onder f) DSGVO. Ons gerechtvaardigd belang bij het gebruik van Facebook plugins is om onze internetpagina's zo optimaal mogelijk vorm te geven en om onze producten en diensten aan de man te brengen....Privacybeleid voor het gebruik van Twitter

Op onze pagina's zijn functies van de Twitter-dienst geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Door het gebruik van Twitter en de functie "Re-Tweet" worden de websites die u bezoekt aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers bekend gemaakt. Daarbij worden ook gegevens aan Twitter doorgegeven. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Twitter op http://twitter.com/privacy. U kunt uw instellingen voor gegevensbescherming bij Twitter wijzigen in de accountinstellingen op: http://twitter.com/account/settings. Als u niet wilt dat Twitter uw bezoek aan onze pagina's kan koppelen aan uw Twitter-gebruikersaccount, log dan uit bij uw Twitter-gebruikersaccount en/of schakel het gebruik van JavaScript in uw browser uit. Informatie over hoe u uw browserinstellingen kunt configureren, vindt u in de helpfunctie van uw desbetreffende internetbrowser. Het hierboven beschreven gebruik van Twitter-plugins is gebaseerd op ons legitieme belang vanaf 25.05.2018 en dus op de rechtsgrondslag van artikel 6, lid 1, onder f) DSGVO. Ons legitieme belang bij het gebruik van de Twitter-plugins is om onze websites zo optimaal mogelijk in te richten en om onze producten en diensten aan de man te brengen.

Privacybeleid voor het gebruik van Google+

Onze pagina's maken gebruik van functies van Google+. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS.

Verzamelen en openbaar maken van informatie: Via de Google+ knop kunt u wereldwijd informatie publiceren. Via de Google+ knop ontvangen u en andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie op dat u +1 hebt gegeven voor een inhoud als informatie over de pagina die u aan het bekijken was toen u op +1 klikte. Uw +1's kunnen als meldingen samen met uw profielnaam en foto in Google-services, zoals in zoekresultaten of in uw Google-profiel, of op andere plaatsen op websites en advertenties op internet worden weergegeven.

Google registreert informatie over uw +1-activiteiten om Google-services voor u en anderen te verbeteren. Om de Google+ knop te kunnen gebruiken, heb je een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google profiel nodig, dat ten minste de voor het profiel gekozen naam moet bevatten. Deze naam wordt gebruikt in alle Google-services. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u gebruikte toen u inhoud deelde via uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan worden weergegeven aan gebruikers die uw e-mailadres kennen of andere identificerende informatie over u hebben.

Gebruik van verzamelde informatie: Naast het hierboven beschreven gebruik worden de gegevens die u verstrekt, gebruikt in overeenstemming met het toepasselijke privacybeleid van Google. Google publiceert mogelijk samengevoegde statistieken over +1-activiteiten van gebruikers of deelt deze met gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of aangesloten websites.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Google op: https: //policies.google.com/privacy?hl=de. Alsu niet wilt dat de bovengenoemde gegevens aan Google worden doorgegeven, raden we u aan uit te loggen bij Google voordat u onze websites bezoekt en/of het gebruik van JavaScript in uw browser uit te schakelen. Informatie over hoe u uw browserinstellingen kunt configureren, vindt u in de helpfunctie van uw internetbrowser.

Het hierboven beschreven gebruik van Google+1 wordt vanaf 25.05.2018 uitgevoerd op basis van ons legitieme belang en dus op de rechtsgrondslag van artikel 6, lid 1, onder f) DSGVO. Ons gerechtvaardigd belang bij het gebruik van Google+1 is om onze websites zo optimaal mogelijk in te richten en om onze producten en diensten aan de man te brengen.Privacybeleid voor het gebruik van Google AdSense

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een service voor het integreren van advertenties. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met behulp van Google Adsense kunnen we gerichte advertenties van derden op onze site weergeven. De inhoud van de advertenties is gebaseerd op uw interesses, die Google vaststelt op basis van uw eerdere gebruikersgedrag. Bovendien wordt bij het selecteren van de juiste advertentie ook rekening gehouden met contextuele informatie, zoals uw locatie, de inhoud van de website die u hebt bezocht of de Google-zoektermen die u hebt ingevoerd.

Google AdSense maakt gebruik van cookies, web beacons (onzichtbare afbeeldingen) en vergelijkbare herkenningstechnologieën. Hierdoor kan informatie zoals bezoekersverkeer naar deze pagina's worden geanalyseerd.

De door Google Adsense verzamelde informatie over het gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) en de levering van advertentieformaten wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Deze informatie kan door Google worden doorgegeven aan contractuele partners van Google. Google zal uw IP-adres echter niet combineren met andere gegevens die door u zijn opgeslagen.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming volgens art. 6 lid 1 letter a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.Registratie op deze website en verwerking van klant- en contractgegevens

U kunt zich op onze website registreren om extra functies op de site te gebruiken of om contracten met ons af te sluiten. Wij gebruiken de gegevens die u hiervoor invoert alleen voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd.
Voor belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in de omvang van het aanbod of in het geval van technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken we het e-mailadres dat je tijdens de registratie hebt opgegeven om je op deze manier te informeren.

Het doel van de verwerking van uw persoonlijke gegevens is dus bijvoorbeeld om aanvragen te behandelen of om de door u gevraagde diensten te leveren.

Om de noodzakelijke precontractuele maatregelen uit te voeren, die op uw verzoek worden uitgevoerd, of om het contract uit te voeren, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan dienstverleners die ons ondersteunen en die wij uiteraard zorgvuldig hebben geselecteerd. Dit kunnen technische dienstverleners zijn of dienstverleners die ons ondersteunen bij de verzending of betalingsverwerking of boekhouding.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden vanaf 25.05.2018 op de rechtsgrondslag van artikel 6, lid 1, onder b) DSGVO om een contract met u uit te voeren of om noodzakelijke precontractuele maatregelen uit te voeren, die op uw verzoek plaatsvinden. Zonder de verstrekking van de persoonsgegevens kunnen wij uw verzoek niet verwerken en/of het contract met u sluiten en de aangeboden diensten en voordelen niet leveren.

Daarnaast verwerken wij uw gegevens voor het uitoefenen, doen gelden of verdedigen van eventuele rechtsvorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie en, indien nodig, om rechtshandhavingsinstanties in staat te stellen u te vervolgen of om te voldoen aan wettelijke bewaarplichten. Vanaf 25.05.2018 wordt de bovenstaande gegevensverwerking uitgevoerd op de rechtsgrondslag van artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO of, gedeeltelijk, artikel 6, lid 1, onder c), DSGVO om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen (bijv. verplichtingen om gegevens af te staan aan rechtshandhavingsinstanties, bewaarplichten). Ons gerechtvaardigd belang voor deze gegevensverwerking op basis van art. 6(1)(f) DSGVO is het kunnen uitoefenen, doen gelden of verdedigen van juridische claims die voortvloeien uit de contractuele relatie.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.SSL-codering

Deze site maakt gebruik van SSL-encryptie om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals aanvragen die u naar ons als sitebeheerder stuurt. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.
Als SSL-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.Versleutelde betalingstransacties op deze website

Betalingstransacties via de gangbare betaalmiddelen (Visa/Mastercard, automatische incasso) vinden uitsluitend plaats via een versleutelde SSL-verbinding. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.
Bij gecodeerde communicatie kunnen de betalingsgegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.Opslag- en verwijderingsperioden voor persoonlijke gegevens

Als het doel van de verwerking van uw persoonlijke gegevens niet langer van toepassing is, worden uw door ons verwerkte gegevens routinematig gewist of geblokkeerd, tenzij u toestemming hebt gegeven voor de permanente opslag van uw persoonlijke gegevens.

Als individuele gegevens moeten worden bewaard nadat de verwerkingsdoeleinden niet langer van toepassing zijn vanwege wettelijke bewaartermijnen (bijv. bewaarvereisten op grond van belasting- en handelswetgeving), wordt het wissen vervangen door het blokkeren van de gegevens. De te bewaren gegevens mogen dan uitsluitend worden verwerkt voor de bovengenoemde doeleinden op basis van artikel 6, lid 1, onder c) DSGVO.UW RECHTEN ALS BETROKKENE

U hebt te allen tijde de hieronder beschreven rechten:

- Recht op bevestiging en om geïnformeerd te worden over de persoonsgegevens die wij verwerken, in overeenstemming met Artikel 15 van de GDPR
- Recht op rectificatie van uw persoonsgegevens in overeenstemming met Artikel 16 van de GDPR
- Recht op het wissen van uw persoonsgegevens ("recht om vergeten te worden") conform Artikel 17 GDPR
- Recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken conform Artikel 18 GDPR
- Recht op gegevensportabiliteit van uw persoonsgegevens conform Artikel 20 GDPR
- U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, dat rechtsgevolgen voor u heeft of u op vergelijkbare wijze in aanzienlijke mate treft, in overeenstemming met artikel 22 van de GDPR.


Stuur uw verzoek naar de volgende contactgegevens:

Lakegroup GmbH & Co. KG
Alte Landstraße 7
78315 Radolfzell
info@wogibtswas.deRECHT VAN BEZWAAR

U hebt te allen tijde het recht om op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van het DSGVO vanaf 25 mei 2018; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Als persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.

U hebt ook het recht om, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens over u die wordt uitgevoerd voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de GDPR, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang. Indien u bezwaar maakt tegen verwerking voor direct marketing doeleinden, zullen de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.RECHT OP INTREKKING VAN TOESTEMMING

U kunt elke uitdrukkelijk aan ons gegeven toestemming op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. De rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot de herroeping wordt niet beïnvloed door de herroeping.klachten over schendingen van gegevensbescherming bij toezichthoudende autoriteiten

Als u van mening bent dat uw rechten inzake gegevensbescherming worden geschonden, kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw deelstaat of de deelstaat van onze maatschappelijke zetel. Als een klacht betrekking heeft op een bedrijf dat zijn statutaire zetel in een andere federale staat heeft, zal de toezichthoudende autoriteit de klacht doorsturen naar de toezichthoudende autoriteit die daar verantwoordelijk is.MELDINGSPLICHT IN VERBAND MET DE CORRECTIE OF VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS OF DE BEPERKING VAN DE VERWERKING

We stellen alle ontvangers aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt op de hoogte van elke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking op grond van artikel 16, artikel 17, lid 1 en artikel 18 van de GDPR, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. We zullen u ook informeren over deze ontvangers als u daarom verzoekt.WETTELIJKE OF CONTRACTUELE VEREISTEN OM UW PERSOONSGEGEVENS TE VERSTREKKEN, EVENALS INFORMATIE OVER DE NOODZAAK VOOR HET SLUITEN VAN HET CONTRACT EN MOGELIJKE GEVOLGEN VAN NIET-VERSTREKKING

Zoals eerder beschreven, verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens in het bijzonder voor de uitvoering van een contract met u of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op uw verzoek worden uitgevoerd. In sommige gevallen is het verstrekken van persoonsgegevens bij het afsluiten van een contract (bijv. voor facturen) wettelijk verplicht vanwege fiscale en/of commerciële regelgeving, anders is het een contractuele of precontractuele verplichting. Als u ons geen persoonsgegevens verstrekt, betekent dit dat wij geen contract met u kunnen sluiten en/of uw vragen niet kunnen beantwoorden.

Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f) van de GDPR, is het verstrekken van uw gegevens voor deze doeleinden noch contractueel noch wettelijk verplicht. De details van gegevensverwerking op basis van gerechtvaardigd belang zijn te vinden in de bovenstaande informatie op de respectieve plaatsen. Als u ons geen persoonsgegevens voor deze doeleinden verstrekt, kan dit ertoe leiden dat u onze website en diensten niet of niet volledig kunt gebruiken.Bewaar- en verwijdertermijnen voor persoonlijke gegevens

Als het verwerkingsdoel voor uw persoonlijke gegevens niet langer van toepassing is, worden uw door ons verwerkte gegevens routinematig verwijderd of geblokkeerd, tenzij u toestemming hebt gegeven voor een permanente opslag van uw persoonlijke gegevens.

Als individuele gegevens moeten worden bewaard nadat de verwerkingsdoeleinden niet langer van toepassing zijn vanwege wettelijke bewaartermijnen (bijv. bewaarvereisten op grond van belasting- en handelswetgeving), wordt het wissen vervangen door het blokkeren van de gegevens. De te bewaren gegevens kunnen dan uitsluitend worden verwerkt voor de bovengenoemde doeleinden op basis van artikel 6, lid 1, onder c), DSGVO.Geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen, inclusief profilering.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming - met inbegrip van profilering zoals bedoeld in artikel 22, lid 1 en 4 van de GDPR.GEGEVENSBEHEERDER

Als aanbieder van onze internetdiensten zijn wij de gegevensbeheerder. U kunt ons bereiken via de onderstaande contactgegevens:

Lakegroup GmbH & Co. KG
Alte Landstraße 7
78315 Radolfzell
07732/15399-70
info@wogibtswas.deBezwaar tegen reclamemails

Het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal is hierbij verboden. De beheerders van deze pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam e-mails.

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Alle merknamen en handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Alle informatie zonder garantie. Status 19.05.2024 07:56:08

UP

Kies je land en taal

This page also exists in your language! english english | Close x